NLWKN Niedersachsen klar Logo

NLWKN: Vakbekwaam – aanwezig in de omgeving

Schmuckgrafik - nicht barrierefrei   Bildrechte: NLWKN

Het NLWKN is in de hele deelstaat actief op elf bedrijfslocaties en op het hoofdkantoor, in depots en natuurbeschermingsstations, bij stuwdammen, in het laboratorium en bij andere projecten. Voor mens en milieu. Voor Nedersaksen.

Het NLWKN is dé overheidsinstelling van de deelstaat Nedersaksen die zorg draagt voor veilige dijken, schoon water en het behoud van biodiversiteit. Dankzij haar expertise op het gebied van kust-, water-, natuur- en stralingsbescherming en dankzij de dagelijks verzamelde gegevens afkomstig van duizenden metingen en onderzoeken, vormt het NLWKN de basis voor beslissingen omtrent de koers die voor de toekomst uitgezet wordt.

Onze centrale taken in één oogopslag:

  • Eiland- en kustbescherming
  • Bescherming tegen overstromingen
  • Onderhoud en ontwikkeling van wateren
  • Bescherming van grond- en oppervlaktewater
  • Bouw en beheer van waterbouwkundige werken
  • Natuurbescherming
  • Stralingsbescherming
  • Subsidies en vergunningen
  • Aanpassingen aan klimaatverandering

Schmuckgrafik - nicht barrierefrei   Bildrechte: NLWKN

Eiland-, kust- en hoogwaterbescherming: preventie, waarschuwingen, veiligstellen

Dijken en duinen beschermen de kust van Nedersaksen en de Oost-Friese Waddeneilanden. Het NLWKN onderhoudt waterkeringen, plant en bouwt nieuwe dijken en stuwdammen (deels samen met partners), zorgt voor een stabiel en ecologisch dijkvoorland en doet onderzoek met het oog op toekomstige bescherming. Als het water op het vasteland stijgt, vertrouwt Nedersaksen op de waterstaatkundige dienst van het NLWKN als planningspartner voor preventieve hoogwaterbescherming. Ook gemeenten en inwoners van kust- en riviergebieden houden de waterstanden en voorspellingen van het hoogwatervoorspellingscentrum en de stormvloedwaarschuwingsdienst van het NLWKN nauwlettend in de gaten.

Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering: een blik op de toekomst

Klimaatverandering verandert ons land. In het kader van onderzoeksprojecten levert het NLWKN fundamentele gegevens en grensverleggende prognoses over de gevolgen daarvan en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Infrastructuur in goede handen: de staatsvoorzieningen

Het NLWKN zorgt ervoor dat er goed gevaren kan worden op de waterwegen van Nedersaksen. Het staatsbedrijf zorgt er met zijn 21 depots voor, dat bij de sluizen en kanalen alles op rolletjes loopt. Beschermende constructies, zoals de Eems-kering of het overstromingsbekken van Salzderhelden beschermen activa ter waarde van miljoenen euro’s– en bieden veiligheid aan miljoenen mensen in Nedersaksen.

Gezonde rivieren en schoon water

Bij meer dan 1.900 meetpunten verzamelen NLWKN-monsternemers het hele jaar door informatie over de kwaliteit en kwantiteit van ons grond- en oppervlaktewater. De monsters worden zorgvuldig onderzocht in het deelstaatlaboratorium. Het NLWKN zorgt ervoor dat vissen in de wateren van Nedersaksen stroomopwaarts kunnen trekken en dat beken en rivieren weer vrije ruimte krijgen.

Schmuckgrafik - nicht barrierefrei   Bildrechte: NLWKN

Natuurbescherming tussen de kust en het Harzgebergte – soorten hebben gegevens nodig

Als gespecialiseerde instantie voor natuurbehoud registreert, controleert en beoordeelt het NLWKN de staat van de natuur door deze systematisch in de gaten te houden. Aan de hand van de soortenregistratieprogramma's van het NLWKN worden bedreigde soorten geïdentificeerd, zodat ze tegen uitsterving beschermd kunnen worden. Met behulp van haar natuurbeschermingsstations en als projectsponsor beschermt zij bovendien de biodiversiteit in de deelstaat. Haar specialistische advies biedt rechtszekerheid, ook bij complexe vergunningsprocedures.

Planningszekerheid – Het NLWKN als partner voor vergunningen en financiering

Als objectieve vergunningverlenende instantie zorgt het NLWKN ervoor dat rekening wordt gehouden met de verschillende betrokken belangen. Zo zorgt zij dat er sprake is van een redelijke balans tussen maatschappelijke en juridische belangen. Dit geldt ook voor een solide en rechtszekere financiering - namens de EU, de federale overheid of de deelstaat Nedersaksen.

Stralingsbescherming: van radon tot radioactief

Mensen worden altijd en overal blootgesteld aan straling. Of dit gevaarlijk is of niet, kan alleen aan de hand van nauwkeurige metingen worden vastgesteld. Als competente dienstverlener op het gebied van stralingsbescherming voert het NLWKN continu uitgebreid onderzoek uit en biedt zij op basis daarvan advies.

Schmuckgrafik - nicht barrierefrei   Bildrechte: NLWKN
zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln