NLWKN Niedersachen klar Logo

Subsidieverlenende instantie: subsidies verstrekken – de besteding controleren!

Het NLWKN verleent subsidies van de deelstaat Niedersachsen, de nationale overheid en de Europese Unie voor projecten op het gebied van waterbeheer en natuurbescherming en controleert of de subsidies volgens de voorschriften worden besteed.

Het accent ligt op de hoogwater- en kustbescherming: gefinancierd wordt de aanleg van dijken, stormvloedkeringen of stuwdammen. De subsidies worden verstrekt aan Deichverbände en gemeenten.

De publieke middelen zijn onder meer bestemd voor het terugbrengen van rivieren, beken en meren in hun natuurlijke staat; deze middelen worden verleend aan Wasser- und Bodenverbände en gemeenten. In het drinkwaterwinprogramma staat de Wasserschutzberatung oftewel waterwinningsadvisering centraal; ook hierbij zijn de subsidiebeschikkingen voor agrariërs en waterleidingbedrijven afkomstig van het NLWKN. Daarnaast is er een programma ter bevordering en subsidiëring van de afvalwaterbehandeling, waarvan gemeenten en waterschappen profiteren.

Op het gebied van de natuurbescherming kent het NLWKN publieke middelen toe aan de vrijwillige contractuele natuurbescherming, maar ook aan projecten voor de ontwikkeling van natuur en landschap.

NLWKN
Eilandbescherming: dekstukken Baltrum
NLWKN
Goedgekeurd: hoogwaterbescherming voor Hitzacker
Probeaufbau Hochwasserschutzwand Hitzacker (mobile Teile)

Probeaufbau Hochwasserschutzwand Hitzacker (mobile Teile)

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln