NLWKN Niedersachen klar Logo

Kaderrichtlijn Water: gezonde rivieren en schoon grondwater

’Europese Kaderrichtlijn Water’ – dat klinkt afstandelijk en niet erg uitnodigend. Toch zijn de inhoud en doelstellingen van deze richtlijn spannend, want het gaat om de bescherming van water als leefomgeving voor dieren en planten en als recreatieve omgeving voor de mens, en om de zorgvuldige omgang met het grondwater.

De Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, beschouwt onze rivieren als één groot ecosysteem dat moet worden beschermd. Zo snel mogelijk, bij voorkeur al in 2015, moeten alle wateren in Europa in een goede toestand verkeren; in elk geval mag de toestand niet verder verslechteren.

Dat is een grote uitdaging – ook voor de deelstaat Niedersachsen en in het bijzonder voor het NLWKN. De richtlijn uit Brussel heeft op het gebied van de waterbescherming onmiskenbaar nieuwe normen gesteld. Centraal staat nu een integrale ecologische benadering van water, waarvan de economie en uiteindelijk alle burgers profiteren: gezonde rivieren en schoon grondwater zijn het uiteindelijke doel! De Europese Kaderrichtlijn Water formuleert het zo: "Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden”.

In het door het NLWKN gevoerde waterbeheer staat de praktische uitvoering van de Kaderrichtlijn Water centraal. Eerst is in kaart gebracht hoe het met de wateren is gesteld en welke maatregelen nodig zijn om de toestand duurzaam te verbeteren. In de komende jaren zal het erom gaan projecten ter verbetering van rivieren, beken en grondwater in Niedersachsen op te zetten en te begeleiden. De deelstaat Niedersachsen en de Europese Unie stellen hiervoor geld ter beschikking.

NLWKN
Stuw Bauer
Mittellauf der Ilmenau
Middenloop van de Ilmenau
NLWKN

Este Dierstorf

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln