NLWKN Niedersachen klar Logo

Stralingsbescherming: ons aandachtspunt

Het NLWKN in Hildesheim is het kenniscentrum voor stralingsbescherming van het ministerie van sociale zaken en milieu van Nieder¬sachsen. Hier zijn de functies meettechniek en advisering gecentraliseerd. Het radiologisch situatiecentrum, de radiologische omgevingscontrole, het radiologisch laboratorium en de deskundige instantie voor stralingsbescherming en niet-ioniserende straling zijn er onder één dak verenigd.

Het radiologisch situatiecentrum houdt permanent toezicht op zowel het operationeel beheer van de kerntechnische installaties zelf als op de radioactiviteit in de wijdere omgeving van de centrales.

De emissie van radioactieve stoffen via de luchtafvoer en het afvalwater wordt bij alle kernenergiecentrales in Niedersachsen niet alleen door de exploitant zelf gemonitord, maar ook door het NLWKN, dat de kernreactoren op afstand continu bewaakt.

Behalve de emissie wordt ook de immissie van kerntechnische installaties bewaakt door de verrichting van eigen metingen in de directe omgeving, maar ook in de hele deelstaat. Ten behoeve hiervan onderhoudt het NLWKN een geaccrediteerd radiologisch laboratorium. Het NLWKN beschikt over een speciale operationele eenheid voor het snel uitvoeren van metingen en een snelle advisering.

De mens staat altijd bloot aan een zekere straling. Maar alleen door middel van metingen kunnen we beoordelen of een straling al dan niet gevaarlijk is voor mens en milieu. Deze metingen en een vakkundige analyse van de meetresultaten kunnen door medewerkers van het NLWKN worden uitgevoerd voor het hele spectrum van verschillende stralingen. Daarbij gaat het zowel om meting en advisering ten aanzien van immissiebescherming en arbeidsomstandigheden als om de productveiligheid. Op het NLWKN wordt bijvoorbeeld vaak een beroep gedaan bij de bouw van GSM-basisstations of wanneer radioactieve stoffen worden aangetroffen. Door transparante metingen en vakkundige advisering creëert het NLWKN de basis voor een veilige toepassing van straling in onze deelstaat.

NLWKN
Meting van ioniserende straling in bodemmonster, De-Haen-Platz in Hannover
NLWKN
Regelkamer in radiologisch situatiecentrum van het NLWKN in Hildesheim
NLWKN

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln