NLWKN Niedersachen klar Logo

Natuurbescherming: aan het werk voor de natuur in Niedersachsen

Het NLWKN is dé gespecialiseerde instelling voor natuurbescherming in de deelstaat Niedersachsen. Het NLWKN registreert en analyseert gegevens op het gebied van de natuurbescherming, informeert, adviseert en is deskundig aanspreekpunt voor overheden, verenigingen en particulieren bij de uitvoering van maatregelen in natuur en landschap.

Het veiligstellen van subsidies van de Europese Unie voor Niedersachsen door gerichte subsidieprogramma’s, ook dat is een taak van het NLWKN. De instelling zorgt voor de vakinhoudelijke basis, stelt prioriteiten vanuit het oogpunt van de deelstaat Niedersachsen, adviseert de projectuitvoerders bij het indienen van de aanvraag en ondersteunt ze bij de uitvoering.

Een speerpunt wordt gevormd door de samenwerking met beheerders van landbouwarealen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan meerjarig grasland, een voor Niedersachsen zeer karakteristieke vorm van grondgebruik.

Het NLWKN werkt mee aan het algemeen bekend maken van natuurschoon en mogelijkheden om de natuur te observeren. Met het programma Natur erleben wordt het zelf beleven van de natuur gestimuleerd en wordt het draagvlak voor de natuurbescherming verbreed.

In gespecialiseerde artikelen voorziet het NLWKN andere overheden en planningsinstanties van belangrijke informatie op natuurbeschermingsgebied, adviseert het bij belangrijke beoordelingskwesties en laat het zien hoe projecten op natuurvriendelijke wijze kunnen worden uitgevoerd. Met name bij complexe vergunningsprocedures - bijvoorbeeld bij wegenbouwprojecten, havenprojecten en industriecomplexen – staat de vakkundige advisering van het NLWKN garant voor een goed verloop van de planning en voor rechtszekerheid voor de projectaanvragers.

NLWKN
Grutto’s
NLWKN
Bagbander Tief in Oost-Friesland wordt teruggebracht in natuurlijke staat
NLWKN

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln