NLWKN Niedersachen klar Logo

Eiland- en kustbescherming: wij bouwen dijken en stormvloedkeringen

Kustbescherming in Niedersachsen – dat is méér dan de aanleg van dijken langs de kust en op de eilanden. De monitoring en beoordeling van veranderingen van de kustlijn, de strategische aanpassing van de planning, de begeleiding van onderzoeksprojecten en de uitvoering van innovatieve methoden zijn belangrijke elementen van het werk van het NLWKN als kustbeschermende instantie.

Kustbescherming is een permanente taak; maar liefst ca. 14 procent van het oppervlak van Niedersachsen wordt door stormvloeden bedreigd. De kustbescherming staat garant voor het leven en de economische bedrijvigheid van de bevolking en zodoende voor de ontwikkeling van Niedersachsen.

Het NLWKN is voor de hele deelstaat verantwoordelijk voor de planning en aanleg van zeeweringen die onder de regie van Niedersachsen staan, zoals bijvoorbeeld de stormvloedkeringen in de Eems of bij Cuxhaven.

De vertegenwoordigers van de 22 centrale Deichverbände kennen het NLWKN als een faire en deskundige partner: op verzoek en na afsluiting van contracten is het NLWKN ook verantwoordelijk voor de planning en leiding van kustbeschermingsprojecten van de Wasser- und Bodenverbände.

Ook de bescherming van de zeven Oost-Friese Waddeneilanden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het NLWKN. De eilanden worden beschermd tegen overstroming en erosie door bijna 90 km aan steunduinen en 35 km dijken; dit alles moet in stand worden gehouden en worden uitgebreid.

Kustbescherming in Niedersachsen is een gezamenlijke inspanning van de deelstaat Niedersachsen, de Deichverbände en het NLWKN. Het versterken en verhogen van dijken, de aanleg van dijkinspectiepaden, het herstellen van spuisluizen, de winning van klei en planning en onderzoek worden gezamenlijk gefinancierd door de nationale overheid, de deelstaat Niedersachsen en de Europese Unie.

NLWKN
Stormvloed op Norderney
NLWKN
Golfbreker Norderney
NLWKN

Alter Leuchtturm Memmert

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln