NLWKN Niedersachen klar Logo

Waterstaatkundige dienst: belangrijke basis voor de besluitvorming

Het NLWKN beschikt over waterstaatkundige gegevens die als basis dienen voor de besluitvorming op het gebied van het waterbeheer. De waterstaatkundige dienst van de deelstaat Niedersachsen, onderdeel van het NLWKN, heeft een veelomvattende wettelijke taak: het in kaart brengen, beoordelen en documenteren van de algehele hydrologische situatie van rivieren, beken, meren en grondwater en van ecologische veranderingen.

De werkzaamheden worden verricht met behulp van het Gewässerüberwachungssystem Niedersachsen (GÜN; watermonitoringsysteem Niedersachsen). Zo is er bijvoorbeeld voor de bepaling van de grondwaterstand een meetnet met 1500 meetlocaties.

Het GÜN levert gegevens over de hoeveelheid en kwaliteit van de neerslag, het grondwater en de bovengrondse wateren. Het monitoringsysteem wordt continu aangepast aan de stand van de wetenschap en de actuele waterstaatkundige eisen; de onderzoeksresultaten van het monitoringsysteem voor een groot aantal jaren zijn ondergebracht in een database, die op internet kan worden ingezien.

NLWKN
Hellwegen langs de Wümme bij Verden: parallelle afvoermetingen met meetvleugel en mobiel debietmeetsysteem
NLWKN
Dubbele meetlocatie
NLWKN

CEPA-Durchlaufzentrifuge

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln