NLWKN Niedersachen klar Logo

Vergunningverlenende instantie: wij zorgen voor zekerheid bij de planning

Het NLWKN als dienstverlener: bij de complexe vergunningsprocedures (vaak een zogenaamd Planfeststellungsverfahren; besluitvormingsprocedure die vergelijkbaar is met de planologische kernbeslissing in Nederland) volgens het water- of dijkrecht is het NLWKN zich ervan bewust dat de bedrijven, organisaties of gemeenten snel zekerheid willen bij de planning – en die zekerheid is er alleen wanneer de vergunningen van het NLWKN in een eventuele rechtszaak stand zouden houden. Een voorwaarde hiervoor is dat vóór het uiteindelijke besluit alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Bij Planfeststellungsverfahren gaat het altijd om projecten die van infrastructureel belang zijn, zoals projecten op het gebied van de kust- en hoogwaterbescherming of ter verruiming van wateren, bijv. dijk- of havenprojecten.

De vergunningverlening voor het lozen van industrieel afvalwater gaat in de regel gepaard met een kleinere, maar zeker niet minder belangrijke procedure.

Het doel van het NLWKN: op een zodanige manier met de grondstof water omgaan dat er volgens het criterium van het algemeen belang sprake is van een redelijke balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen.

NLWKN
Kabels leggen in het wad – belangrijk voor de uitbreiding van offshore-windmolens
NLWKN
Offshore-haven Cuxhaven – goedgekeurd door het NLWKN
NLWKN

Hafenerweiterung Stade-Bützfleth

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln