NLWKN Niedersachen klar Logo

Biologische diversiteit: schatten in de eigen voortuin!

Het behoud van de biologische diversiteit is de centrale taak van de natuurbescherming in Niedersachsen. Tot de biologische diversiteit behoren de dier- en plantensoorten, de leefgemeenschappen, de habitats en landschappen alsmede de genetische diversiteit binnen de verschillende soorten. Het NLWKN heeft overzicht over de aanwezigheid en de verspreiding van soorten en habitats in heel Niedersachsen, analyseert de oorzaken voor de achteruitgang en bedreiging daarvan en ontwikkelt voorstellen voor maatregelen ter behoud van de biologische diversiteit.

Bij de werkzaamheden gaat bijzondere aandacht uit naar de gebieden van het Natura 2000-netwerk van beschermde Europese natuurgebieden, waartoe fauna-flora-habitat-gebieden (FFH-gebieden) en de EU-vogelreservaten behoren. Het NLWKN werkt met succes samen met gemeenten, gespecialiseerde overheidsdiensten, lokale bedrijven en betrokken burgers. Het gaat daarbij altijd om de bijzondere betekenis van de dieren, planten en habitats die karakteristiek zijn voor het gebied.

Het NLWKN ontwikkelt campagnes en acties om de ’schatten in de eigen voortuin’ onder de aandacht van de burger te brengen.

Geschikte projecten en maatregelen ter behoud van de biologische diversiteit worden met name geselecteerd op basis van concepten en programma’s die worden opgesteld door de bevoegde autoriteit voor natuurbescherming. Hiertoe behoren onder meer het veenbeschermingsprogramma, het programma voor stromende wateren of speciale concepten ter bescherming van ernstig bedreigde dier- en plantensoorten.

NLWKN
Pas uitgekomen libel
NLWKN
Bloeiend wollegras
NLWKN

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173
Fax: +49 (0)4931/947 - 222

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln